top of page

Het groene vermogen

van de Westwijk

Groen verbindt, dus hoe mooi is het als de bewoners van de Westwijk zelf vorm kunnen geven aan hun omgeving en er meer plekken komen waar ze elkaar kunnen ontmoeten? En als je vanuit je woning zo het park of het landschap inloopt? Het activeren van dit groene vermogen is de kern van onze aanpak. Het leidt tot een levendige wijk waar iedereen zich thuis voelt. Dat is ook economisch slim, want door te investeren in het groen stijgt de waarde van bestaande woningen. Omgekeerd zetten we de opbrengst van nieuwe woningen in voor kwaliteitsverbetering van het groen. Want er is ruimte genoeg voor nieuwe woningen. Zoals idealisme en economie niet meer elkaars tegenpolen zijn, zijn ook groen en wonen dat al lang niet meer.

PROJECT 

locatie 

Westwijk, Vlaardingen
 

opdrachtgever

Panorama lokaal uitgeschreven door College van Rijksadviseurs

 

jaar

2019- 2020
 

opdracht 

Hoogstedelijke natuur- en stadsvisie

team

Circulair Landscapes, Coöperatie ondergrond en Open kaart

partners

Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Synchroon 

Guiding principles_Tekengebied 1.png
Guiding principles_Tekengebied 1.png
Guiding principles_Tekengebied 1.png
Guiding principles_Tekengebied 1.png

‘wonen en groen zijn niet meer elkanders vijanden,

maar doordringen elkander geheel’  

                                                   Van Tijen

We zien de buitenruimte als dé plek waar kansen liggen voor nieuwe economische activiteiten en waar nieuwe saamhorigheid kan ontstaan, over culturele en sociale verschillen heen. We noemen dit het ‘groene vermogen’ van de Westwijk.

Het is tijd voor een nieuwe vorm van ontwerpen waarin we een sterke basisstructuur neerzetten maar ook ruimte laten voor invullingen en ideeën van de bewoners zelf. Zo houden we een bepaalde flexibiliteit die echt bestemd is voor toekomstige veranderingen zowel in de leefomgeving als de planologische processen. Wij zien daarom een organisch groeimodel voor ons, van zaaien, ontkiemen en kruisbestuiven.

1 ruimte maken_tekst.jpg

ZAAIEN 

2 zaaien_tekst.jpg

ONTKIEMEN

3 symbiose_tekst.jpg

KRUISBESTUIVEN

Afbeelding 1_visiekaart Westwijk.png

HOF EN TUIN 

 1. schaal waarop mensen zelf hun directe leefomgeving vormgeven

 2. belangrijke rol voor Waterweg Wonen, VVE’s en bewoners

 3. vergroten gebruiks- en belevingswaarde van het groen voor de bewoners

 4. groen deels privatiseren, deels in collectief beheer geven

 5. bij renovatie en nieuwbouw bebouwing en groen meer op elkaar betrekken

BUURT

 1. schaal waarop lokale gemeenschappen ontstaan rond gezamenlijke voorzieningen

 2. co-creatie tussen bewoners, sociale ondernemers en organisaties

 3. nieuwe ontmoetingsplekken rond scholen en buurtcentra: schooltuinen,
  buurtmoestuin/buurtboomgaard, speel-/picknickveld

 4. groene wiggen met plukroute, natuurroute, educatieroute en waterberging

WIJK

 1. schaal die structuur en identiteit biedt voor bewoners en bezoekers

 2. participatie via inspraak en meedenken met gemeente en projectontwikkelaar

 3. oost-west parkzone: meer samenhang

  in inrichting en beheer, doorgaande fietsroute, meer ecologische diversiteit,
  functies voor de hele wijk (heemtuin, wandelpark, ligweide)

 4. noord-zuid stadsstraat: waterverbindingen, laanbeplanting, fietsbrug A20,
  compacte nieuwbouw bij metrostation en centrum, stedelijk straatprofiel door
  gerichte nieuwbouw en renovatie

LANDSCHAP

    1. schaal die de wijk haar context biedt.  
    2. belangrijke rol voor Staatsbosbeheer en 
groene ondernemers
    3. versterking functionele en ecologische 
relaties tussen de Westwijk en

        Krabbepark
    4. ontwikkeling van ‘de Tuinen 
van de Westwijk’ voor lokale voedselvoorziening en

        sociale activering

    5. geleidelijke overgangen langs stadsranden, in combinatie
        met kleinschalige woningbouw, waterberging en natuurontwikkeling

masterplan

Op de vier schaalniveaus landschap, wijk, buurt en hof laten we zien hoe onze strategie vorm krijgt zodat stad en  woonwijken onderdeel worden van het habitat waar mens en dier, beplanting en gebouw een samenwerking met elkaar aangaan. Met deze strategie creëren we een natuurinclusief netwerk waarbinnen ruimte is voor minstens 1.000 nieuwe woningen, met respect voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Van tijen. Wij laten zien hoe de wijkcoöperatie een rol speelt in o.a. groenbeheer en nieuwbouw en hoe hier nieuwe verdien- en exploitatiemodellen ontstaan, zodat dit de gemeente of de woningbouwcoöperatie kosten bespaard en de investering zich terug gaat betalen. En natuurlijk belijken we wat dit oplevert voor de bewoners; huidig en toekomstig.

Stempelingrepen 2-01-01.jpg
doorsnedes-01.jpg
transformatie westwijk

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Het Industriegebouw (HIG)

Goudsesingel 52-214 

3011 KD Rotterdam

 • LinkedIn - Black Circle
 • Instagram
bottom of page