top of page

Natuurinclusief Woonhof

Noorderstaete 

Waar ooit landbouwgrond was en nu voornamelijk kassenbouw en lintbebouwing op de dijken, komt Noorderstaete. Een erf met een verhaal. Het vertelt ons iets over de rijkdom van de natuur in dit gebied. Een polderlandschap met veel water, riet- en graslanden en allerlei bomen, planten en dieren. Wilgen, Esdoorns en Populieren (vroeger de windvangers langs de boerderijen in de polder) geven nu beschutting aan het erf. Elk seizoen oogt hier anders. De bloembollen als voorjaarsbode, de bonte kleuren in de zomer, de roodtinten en vruchten in het najaar en het stille groen met her en der een kleuraccent in de winter. Huismussen, zwaluwen, egels en allerlei insecten, zoals vlinders, komen erop af. Ook in de oevers en het water rond Noorderstaete is het een drukte van jewelste.

Noorderstaete Berkel

locatie

Berkel, NL

opdrachtgever
Kavel vastgoed 

jaar

2019

opdracht 

natuurinclusieve stedenbouw, landschappelijk wonen, collectief hof

team

Schippers architecten BNA, ThuisinBouwen

Project

PAD landscape_ontwerpuitgangspunten
PAD landscape_ontwerpuitgangspunten
PAD landscape_ontwerpuitgangspunten
PAD landscape_ontwerpuitgangspunten

Identiteit

De uitstraling van het woonhof is een landelijk erf; klassiek maar met een duurzame twist. Het is geen standaard hof maar heeft een eigen, herkenbare identiteit.

 

De beplanting speelt hier een belangrijke rol in en vertelt een verhaal. Centraal in het plan staat het markant beplante hart van het hof. Er is eenheid in de hoofdstructuur van de beplanting zodat de identiteit het hof samenbrengt en verbindt.

Thuis- en buurtgevoel

Om het thuis- en buurtgevoel neer te zetten is een sterke entree essentieel; dit is de plek waar men thuis komt. Er is extra aandacht voor de overgangen van privé naar openbaar en privé naar collectief.

 

Vanuit de woningen zijn er sterke zichtlijnen naar het hof die leiden tot een spel van open (ontmoeting) en besloten (privé) plekken. Binnen de vastgestelde hoofdstructuur is er ruimte voor eigen invulling door bewoners.

Klimaat

Er zijn veel kansen om klimaatadaptief te bouwen. Er wordt alleen waterdoorlatend materiaal gebruikt waardoor er geen kolken nodig zijn. Het hart vormt het laagst gelegen deel en hier kan het grootste deel van het hof op afwateren.

 

Er is veel aandacht voor de kwantiteit en kwaliteit van het groen waardoor hittestress voorkomen wordt en er een stabiel belevingsklimaat ontstaat.

Ecologie

Ecologie en biodiversiteit zijn vanaf het begin in het natuurinclusieve proces meegenomen. 

De bestaande ecologische structuren die uit de quickscan naar voren kwamen zijn hiermee versterkt. De gekozen beplanting voldoet aan de 5 v’s (voedsel, verblijf, verplaatsing, veiligheid en voortplanting). Ecologische ingrepen worden in de architectuur esthetisch verwerkt zodat de woningen onderdeel zijn van het biotoop; mens en dier wonen samen op het hof. 

'  Alle ambassadeursoorten eten insecten zodat het ecosysteem 

in balans blijft en er geen soort gaat overheersen '

                                                   

PAD landscape_landelijkewonen

"De natuur als Buur; mens en dier leven op Noorderstaete

 

met elkaar samen en hebben daar beide profijt van"

pad_landscape_kavelvastgoed_schippersarchitecten
vogelvlucht_01_04.jpg

Voor de bewoners geeft de beplanting een gevoel van beslotenheid in de uitgestrekte polder. Elk seizoen geeft een prachtige aanblik en een heerlijke ‘sound’ – het ruisen van de bladeren, het gezang van vogels. Bovendien zorgt al het groen vier seizoenen voor privacy en veel verkoeling op hete dagen. Nog een voordeel: vogels en egels eten heel veel muggen, andere insecten en slakken.

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Het Industriegebouw (HIG)

Goudsesingel 52-214 

3011 KD Rotterdam

  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram
bottom of page