top of page

Verbinden, Zien en Gezien worden

Sociale Veiligheid in Gemeente Delft

Met dit ontwerpend onderzoek voor de Gemeente Delft laten we zien hoe sociale de veiligheid verbetert terwijl we de biodiversiteit vergroten. We zien in veel gemeentes dat het plantsoen wordt weggehaald omdat het als onveilig wordt beschouwd of omdat het als slordig wordt ervaren. Terwijl plantsoengroen zo ontzettend belangrijk is voor de biodiversteit; het namelijk dient als steppingstone tussen de woonwijken, het centrum en de groter gelegen parken en buitengebieden. Kwalitatieve buitenruimtes zijn ook cruciaal voor het veiligheidsgevoel. Want hoe minder kwaliteit hoe minder mensen; hoe minder mensen hoe onveiliger het voelt. We laten zien hoe juiste soortkeuze, aanplant en beheer hand in hand gaan met sociale veiligeheid. 

PROJECT 

locatie 

Delft, NL
 

opdrachtgever

Gemeente Delft

 

jaar

2019- 2020
 

opdracht 

Parkontwerp

Sociale identiteit en -veiligheid
 

partners

Gemeente Delft, Vogelbescherming NL,

Studio Natuur Inclusief, Lian Blok, Open kaart,

‘wonen en groen zijn niet meer elkanders vijanden,

maar doordringen elkander geheel’  

                                                   Van Tijen

We zien de buitenruimte als dé plek waar kansen liggen voor nieuwe economische activiteiten en waar nieuwe saamhorigheid kan ontstaan, over culturele en sociale verschillen heen. We noemen dit het ‘groene vermogen’ van de Westwijk.

Het is tijd voor een nieuwe vorm van ontwerpen waarin we een sterke basisstructuur neerzetten maar ook ruimte laten voor invullingen en ideeën van de bewoners zelf. Zo houden we een bepaalde flexibiliteit die echt bestemd is voor toekomstige veranderingen zowel in de leefomgeving als de planologische processen. Wij zien daarom een organisch groeimodel voor ons, van zaaien, ontkiemen en kruisbestuiven.

01_pad_portfolio_indesign_p25_edited.png
straat.jpg

'Het probleem met sociale veiligheid begint in

de openbare ruimte, de oplossing ligt daar dus ook'

                                                   

.gif

Omgevingspsychologie speelt een belangrijke rol in het stimuleren van sociale veiligheid en ontmoeting. Hoe ervaren mensen ruimtes? En in hoeverre verschilt dit van mens tot mens? Steden zijn voor iedereen maar worden niet door iedereen gemaakt. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat we verder kijken dan alleen onze eigen beleving en ervaringen. Alleen dan zijn we echt inclusief aan het ontwerpen.

 

 

We onderzoeken dus wat sociale veiligheid betekend voor verschillende groepen. Dit houdt in dat gemeentelijk plantsoen niet altijd hoeft te worden verwijderd, maar strategisch dient te worden ingezet. Hiermee laten we zien hoe een sterke kern, mantel, zoom structuur hand in hand kan gaan met verbindingen, zichtlijnen, ontmoetingsplekken en het sturen van het gewenste gebruik zodat er ook rustplekken voor de natuur zijn. 


.jpg
.jpg
.jpg

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Het Industriegebouw (HIG)

Goudsesingel 52-214 

3011 KD Rotterdam

  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram
bottom of page