Landelijk wonen

Noorderstaete Berkel 

'De stad als toevluchtsoord, ontwerp patronen

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

Identiteit

De uitstraling van het woonhof is een landelijk erf; klassiek maar met een duurzame twist. Het is geen standaard hof maar heeft een eigen, herkenbare identiteit.

 

De beplanting speelt hier een belangrijke rol in en vertelt een verhaal. Centraal in het plan staat het markant beplante hart van het hof. Er is eenheid in de hoofdstructuur van de beplanting zodat de identiteit het hof samenbrengt en verbindt.

Thuis- en buurtgevoel

Om het thuis- en buurtgevoel neer te zetten is een sterke entree essentieel; dit is de plek waar men thuis komt. Er is extra aandacht voor de overgangen van privé naar openbaar en privé naar collectief.

 

Vanuit de woningen zijn er sterke zichtlijnen naar het hof die leiden tot een spel van open (ontmoeting) en besloten (privé) plekken. Binnen de vastgestelde hoofdstructuur is er ruimte voor eigen invulling door bewoners.

Klimaat

Er zijn veel kansen om klimaatadaptief te bouwen. Er wordt alleen waterdoorlatend materiaal gebruikt waardoor er geen kolken nodig zijn. Het hart vormt het laagst gelegen deel en hier kan het grootste deel van het hof op afwateren.

 

Er is veel aandacht voor de kwantiteit en kwaliteit van het groen waardoor hittestress voorkomen wordt en er een stabiel belevingsklimaat ontstaat.

Ecologie

Ecologie en biodiversiteit zijn vanaf het begin in het natuurinclusieve proces meegenomen. 

De bestaande ecologische structuren die uit de quickscan naar voren kwamen zijn hiermee versterkt. De gekozen beplanting voldoet aan de 5 v’s (voedsel, verblijf, verplaatsing, veiligheid en voortplanting). Ecologische ingrepen worden in de architectuur esthetisch verwerkt zodat de woningen onderdeel zijn van het biotoop; mens en dier wonen samen op het hof. 

'  Alle ambassadeursoorten eten insecten zodat het ecosysteem 

in balans blijft en er geen soort gaat overheersen '

                                                   

PROJECT 

locatie

 

jaar

project

thema's  

opdrachtgever

samenwerking

Berkel, NL

2019

Noorderstaete 

landelijk wonen, natuur- en stadsvisie

Kavel vastgoed 

Schippers architecten BNA, ThuisinBouwen

https://woneninnoorderstaete.nl/

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Delftsestraat 33

3013 AE Rotterdam

  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram

© | PAD landscape | Natuurinclusief Consultancy | Ecologische Landschapsontwerpen Biodiverse Beplantingsplannen