1/2

Verbinden, Zien en Gezien worden-

Sociale Veiligheid in Gemeente Delft

sociale veiligheid vergroten terwijl we de biodiversiteit vergroten. We zien in veel gemeentes dat het plantsoen wordt weggehaald omdat het als onveilig wordt beschouwd of omdat het als slordig wordt ervaren. Terwijl plantsoengroen zo ontzettend belangrijk is voor de biodiversteit; het dient als steppingstone tussen de woonwijken, het centrum en de groter gelegen parken en buitengebieden. 

Gemeente Delft gooit het over een andere boeg met het ontwerp voor het Jan Thomeplanstoen!

PROJECT 

locatie 

Delft, NL
 

opdrachtgever

Panorama lokaal uitgeschreven door College van Rijksadviseurs

 

jaar

2019- 2020
 

opdracht 

Parkontwerp

sociale identiteit en -veiligheid
natuur- en stadsvisie

team

PAD landscape, Lian Blok, Open kaart, Studio Natuur Inclusief

partners

Gemeente Delft, Vogelbescherming NL,

Studio Natuur Inclusief

‘wonen en groen zijn niet meer elkanders vijanden,

maar doordringen elkander geheel’  

                                                   Van Tijen

We zien de buitenruimte als dé plek waar kansen liggen voor nieuwe economische activiteiten en waar nieuwe saamhorigheid kan ontstaan, over culturele en sociale verschillen heen. We noemen dit het ‘groene vermogen’ van de Westwijk.

Het is tijd voor een nieuwe vorm van ontwerpen waarin we een sterke basisstructuur neerzetten maar ook ruimte laten voor invullingen en ideeën van de bewoners zelf. Zo houden we een bepaalde flexibiliteit die echt bestemd is voor toekomstige veranderingen zowel in de leefomgeving als de planologische processen. Wij zien daarom een organisch groeimodel voor ons, van zaaien, ontkiemen en kruisbestuiven.

' stedenbouw en infra vormen geen onderbreking maar een 

onderdeel van de groen/blauwe verbinding '

                                                   

Continuerende habitat

Door bomenlanen, open waterlijnen te verbinden met het platsoen kunnen vogels, vleermuizen en de waterhoen hun habitat uitbreiden. Een duiker met loopstrook onder de weg door is passage voor amfibieën en watervogels. Het verhoogde vlonderpad vormt een verbindende lijn voor zowel mens als dier en biedt extra beschuttingsruimte. Zo kunnen gebouwen en infrastructuur niet als onderbrekingen maar als verbindende elementen worden ontworpen.

Door gebruikers als een belangrijk onderdeel te zien van het ontwerpproces erkennen we dat wij hun dagelijks ritme sturen en hun ervaringen en belevingen vormgeven door de ontwerpkeuzes die wij maken. Hiermee creëren we samen een gevoel van eigenaarschap.

Omgevingspsychologie speelt hier een belangrijke rol in, ook als het gaat om het stimuleren van sociale veiligheid en ontmoeting. Hoe ervaren mensen ruimtes? En in hoeverre verschilt dit van mens tot mens? Steden zijn voor iedereen maar worden niet door iedereen gemaakt. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat we verder kijken dan alleen onze eigen beleving en ervaringen. Alleen dan zijn we echt inclusief aan het ontwerpen

Voor Gemeente Delft werken we aan een ontwerpend onderzoek waarmee we laten zien hoe we de ecologische waarde van een plek kunnen behouden en vergroten terwijl we tegelijkertijd de sociale veiligheid aanpakken. Tegelijkertijd onderzoeken we wat sociale veiligheid betekend voor diverse groepen. We zien vaak dat vanuit het oogpunt van sociale veiligheid gemeentelijk plantsoen wordt verwijderd. Dit is niet alleen zonde, maar ook een gemiste kans voor #natuurinclusief ontwerpen en #klimaatadaptatie. We laten zien hoe dit anders kan!

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Delftsestraat 33

3013 AE Rotterdam

  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram